POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
Comisia Europeana | Protectia datelor personale
ANGAJAMENTUL NOSTRU PRIVIND PROTECTIA DATELOR

In cadrul societatii noastre, avem ca prioritate protejarea datelor tale personale.
Fiind pe deplin constienti de faptul ca datele tale personale iti apartin, facem tot posibilul sa stocam in siguranta si sa procesam cu atentie datele pe care le pui la dispozitia noastra. Punem cel mai mare pret pe increderea ta. Astfel, colectam doar minimul necesar de date, doar cu acordul tau si le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Nu oferim informatii unor terte parti fara a te informa. In cadrul societatii noastre depunem toate eforturile pentru a-ti asigura protectia datelor tale personale, inclusiv securitatea datelor tehnice si procedurile de management intern precum si masurile de protejare a datelor fizice. Multumim pentru interesul si sustinerea ta in continuare.

DATELE PE CARE LE PRELUCRAM

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produsele si serviciile noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediile noastre, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim. Prelucrarea datelor personale se poate realiza pentru executarea contractelor incheiate cu noi, pentru nevoia de a respecta o obligatie legala, pentru interesul nostru legitim sau pentru un interes public major sau, dupa caz, prin consimtamantul tau, daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Colectam doar datele pe care ni le furnizezi direct, respectiv:

● Numele
● Prenumele
● Numarul de telefon
● Adresa de e-mail

SCOPUL COLECTARII SI PRELUCRARII DATELOR

● Pentru a va furniza oferte alcatuite pe baza preferintelor dumneavoastra;
● Realizarea prevederilor contractuale;
● Trimiterea de buletine informative („newsletters”);
● Invitatii la evenimentele sau cursurile organizate de compania noastra sau de partenerii nostri acreditati;
● Desfasurarea de activitati de promovare cu caracter comercial.

DATELE CU CARACTER PERSONAL VOR FI PUSE LA DISPOZITIA URMATOARELOR CATEGORII DE DESTINATARI

● In interiorul societatii noastre;
● Autoritatilor publice ale statului, conform legislatiei nationale si internationale;
● Imputernicitilor catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si partenerilor acreditati.

PERIOADA IN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, sau a acordului exprimat, si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

DREPTURI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pe langa drepturile deja existente, de la data aplicarii Regulamentului European nr. 2016/679 beneficiezi de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise in acest sens la sediul nostru din Intrarea Maguricea Noua, nr. 5, Cartier Aviatiei, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de email office@gradinita-miniterra.ro.

De asemenea, in cazul in care consideri ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile legii, ai dreptul de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu urmatoarele date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602.

Meniu